Начало Документи Местната власт
ТУП, ОУП, проекти за ПУП, разрешителни за строеж, търгове за прочистване на речното корито, дневен ред на ОбС на ОБщина Несебър и др.
Решение на ОбС - Несебър за Директивна план-схема на курорта "Иракли"