Начало Документи
 • Анализи и становища  ( 8 статии )
  Анализи и становища на екологични организации, документи на БАН и БФ на СУ за птичките и тревичките в района, разследвания на медиите и др.
 • Строителите  ( 4 статии )
  Инвестиционни намерения за строежи,планове и проекти, рекламни брошури на бъдещи комплекси и др.
 • Местната власт  ( 1 статии )
  ТУП, ОУП, проекти за ПУП, разрешителни за строеж, търгове за прочистване на речното корито, дневен ред на ОбС на ОБщина Несебър и др.
 • Държавата  ( 8 статии )
  Всичко, което МОСВ е правило по проблема, вкл. актове за обавяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-Бургас и др. Документи на др. държавни органи като прокуратура, РДНСК, МЗГ, НУГ, Обл. управител на Бургас и др.
 • Карти  ( 6 статии )
  Скици, схеми, карти, планове, проекти, графичното приложение на ТУП на община Несебър и др.