Начало Новини Министър Чакъров подписа днес нова заповед, с която се продължава временната забрана за строителство
Министър Чакъров подписа днес нова заповед, с която се продължава временната забрана за строителство Печат Е-мейл
Автор moew.government.bg   
02 August 2007

Министър Джевдет Чакъров подписа заповед, с която се продължава временната забрана за строителство и други дейности в района на Иракли-Емине. Тези територии са потенциални зони от НАТУРА 2000.

Във връзка с решението на Министерския съвет от втори март тази година за одобряване на списъците със зоните по НАТУРА 2000 в заповедите за зоните от екомрежата да не се включват населени места и урбанизирани територии по одобрени и влезли в сила общи устройствени и подробни устройствени планове, в обхвата на заповедта за Иракли не се включват предвидените в действащия от 1997 година териториално-устройствения план на община Несебър зони за застрояване в района. Те са върху площ от около 1000 дка. За останалите близо 38 000 дка срокът на действие на забраната за строителство е една година, или до издаването на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на птиците в района на Иракли-Емине.