Начало
Андрей Ковачев: Опасяваме се, че винаги всичко се разрешава Печат Е-мейл
Автор dnevnik.bg   
13 August 2007

Сдружение за дива природа "Балкани"

Въпреки срещата им преди малко повече от седмица природозащитниците и екоминистерството не могат да изгладят противоречията си за застрояването на предвидената през 1997 г. курортна зона "Иракли". За опасенията на едните и мотивите зад решението на другите говорихме с техни представители

Ще има ли още протести за "Иракли"?

- Предполагам, че ще има, защото в момента има най-малко две нарушения, които още не са санкционирани - унищожаването на долното течение на река Вая заедно с крайречната лонгозна гора и строителството на нови бунгала, което се случи в северния край на зоната, заедно със сриването на брега с багери, за да може да има пряк достъп до плажа.

Втората причина е, че хората не са удовлетворени от мотивите на министерството да не включи тия зони в заповедта. Не вярвам, че Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОВС) в Бургас, след като е давала само положителни оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) очевидно в нарушение на закона, изведнъж ще започне стриктно да спазва закона.

Но там има одобрен териториално-устройствен план. Защо никой не се е противопоставил на този план през 1997 г.?

- Оценката на плана е одобрена в деня на падането на Виденовото правителство. Надали тогава на някого му е било до това. В оценката няма нито дума за защитени местообитания и видове, въпреки че по това време вече сме имали задължение към Бернската конвенция да ги опазваме, а тази територия е била определена като територия от европейска значимост по програмата "КОРИНЕ биотопи". Задълженията ни по "Натура 2000" не могат да бъдат отменени от един план от минали времена.

По тази логика ще трябва да се връщаме назад за всички планове и проекти, одобрени преди "Натура".

- Планът не е нещо еднократно, не е разрешение за строеж и не е одобрение на нещо. Той не е бил осъществен и не става дума за събаряне на построени сгради. В решението по ОВОС е записано, че новите застроителни ядра се устройват с обща инфраструктура, но засега няма нищо в тази насока. Всичките 17 инвестиционни намерения, от които 15 без ОВОС, са одобрени от РИОСВ на границата, дори направо извън закона. Те са одобрявани на парче, без да се отчита кумулативният ефект. Точно така се допуска презастрояване.

Нали тепърва ще се правят оценките какво ще е въздействието на тези проекти върху зоната "Натура"?

- На срещата ни с министъра го попитахме дали досега е видял отрицателен ОВОС. Отговор нямаше, защото в общи линии такива се броят на пръсти. Другият аргумент, който изтъкнахме, е, че сме абсолютно убедени, че в момента РИОСВ - Бургас, няма капацитета да придвижи качествено 17 нови отделни процедури за оценка. Действията на министерството са неадекватни, нелогични и подозираме, че са имали намерение просто между другото да пуснат тези проекти.

Доколко удовлетворява природозащитниците това, че ваши представители ще участват в екипите, които ще одобряват проектите съгласно направените оценки?

- Това обещание е добро и нямам какво да кажа против него, но на фона на лошата практика в процедурите по ОВОС винаги да се разрешава всичко опасенията ни остават. Най-вече се опасяваме, че тези малки инвестиционни намерения ще се разглеждат поотделно и заради нежеланието и липсата на капацитет на РИОСВ да се занимава с толкова процедури ще се преценява, че няма да има сериозно въздействие. Министерството трябва да помисли как да обедини малките проекти и да ги оценява в цялост.

Но нали самият инвеститор наема експертите, които изготвят доклада за оценката?

- Ние може да не се съгласим с предоставеното от експертите на инвеститора и всеки може да си даде становището и да допълни информацията. Така че отговорността остава на самото министерство. Трябва да се види как ще проработи всичко това. Според директивата за местообитанията самото министерство трябва да прави преценка дали ще има значително въздействие, да изисква всички алтернативи да бъдат проучени. Ако това не започне да се случва, ще започнат сериозни и дълги съдебни процедури.

Ясна ли е формата, по която ще участвате?

- Не. Вероятно ще бъдем включени в регионалните експертни екологични съвети. Министърът според мен направи това поредложение съвсем спонтанно, но форма има. Сега трябва да видим дали ще го изпълнят или не.

След като "Натура" не забранява строителството, защо се противопоставяте на проектите в Иракли?

- "Натура" забранява увреждането на местообитания и видове. Има случаи, в които може да се строи. Точно в курортното ядро обаче се намират едни от най-редките и уязвими местообитания в защитената зона "Иракли - Емине". Затова там не може да се строи.

А какво може да се прави?

- Дейности, които употребяват земеделските земи за туристически цели, но не са свързани със застрояване - незастроени къмпинги с нужното им обзавеждане, с палатки, екологосъобразно изградени и управлявани голф игрища, всякакви неща, които позволяват опазване на естествената растителност. Не трябва да се допуска ново застрояване. В района има полуразрушени бунгала, които могат да се възстановят, може да се строи от другата страна на с. Баня.