Начало
Срещата между граждански природозащитни инициативи с МОСВ Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
04 October 2007

Срещата между граждански природозащитни инициативи, неправителствени екологични организации и представители на министреството на околната среда и водите (МОСВ) и на районните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) от Бургас и Варна, посветена на беззаконието и драстичните проблеми по българското Черноморие, приключи крайно неудовлетворително на първи октомври 2007 г. Наболелите въпроси бяха умело избегнати от заместник министрите с едно безкрайно бюрократично мънкане, отегчително словонанизване на безсмислени изрази–очевидно с цел разтакаване и недопускане на съществени разисквания. Половината време вместо за Черноморието се говореше за сътрудничеството на МОСВ и НПО при провеждането на информационна кампания за европейската екологична мрежа Натура2000, разговор достатъчно безпредметен, предвид, че именно асоциацията на парковете и Зелена Балкани и без това в момента провеждат такава кампания, а МОСВ – все още не.

Пълен запис на срещата на граждански природозащитни инициативи и организации и представители на МОСВ на 01 октомври 2007 г. (аудио запис)

Любезният и внимателен тон на представителите на министерството не успяваше да прикрие арогантното им отношение към принципите на правовата държава,  на устойчивото развитие ни на опазването на природното богатство, което постепенно започна да изнервя представителите на гражданското общество у нас. Представителите на МОСВ не можаха да отговорят конкретно на въпроса как ще смогнат да разгледат огромното количество инвестиционни намерения и устройствени планове, които бълват на всяко заседание на общините по Черноморието. Те отказаха да отговорят на въпроса дали ще получим от тях достъп до пълната информация за всички тези намерения и планове за застрояване. С мълчание и празни фрази беше посрещнат също и въпросът как от министреството ще се справят с реалното комулативно въздействие на дейностите, увреждащи природата в Натура2000 зоните, които РИОСВ по Черноморието са разрешили или безотговорно са допуснали, с оправданието, че не са знаели за тях. От "природозащитното" ведомство реагираха единствено на добронамерената забележка, че МОСВ и РИОСВ не могат да се справят с тази огромна работа, паради липса на капацитет. Отговорът им беше едновременно арогантен и смешен – "Ние имаме много голям капацитет. Министерството си върши много добре работата".

Едва в последните 10 минути разговорът успя да се придвижи до конкретните случаи на беззаконие, престъпления и драстично унищожаване на природно богатство по Черноморието. Оказа се обаче, че г-н Стоянов, директор на районната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Бургас не е в състояние да отговори защо в община Бяла са си гласували устройствен план без оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), което е очевадно противозаконно и следователно планът им е нищожен от юридическа гледна точка, но въпреки това министерството го третира като реален. Директорът на РИОСВ Варна г-н Мехмед пък не успя да обясни как така е издаден положителен ОВОС за вятърните електрогенератори край Шабла точно на пътя на миграция на птици Виа понтика, за което представители на европейската комисия са се убедили и с очите си и са отбелязали в доклада си, че разрешителните по ОВОС на българските РИОСВ са несъстоятелни. Никой не успя да отговори на въпроса защо общини и инвеститори си позволяват да реализират планове без ОВОС и без да бъдат санкционирани за това от МОСВ, а също и защо не съществува отрицателен ОВОС в РИОСВ във Варна и в Бургас. Г-н Дардов дори има наглостта любезно да ни обясни, че то сигурно е вярно, че ще плащаме глоби заради увреждането на Натура2000 местата, но понеже това нямало да стане до два-три месеца, от НПО не трябвало да невротизират обществото като говорят за тези глоби.

Гражданската група от Да спасим Иракли повдигна въпроса за отговорността за грозното унищожаване на устието на река Вая чрез "изправяне на коритото й", и изсичането на цялата защитена околоречна  лонгозна растителност в областта Иракли. Директорът на РИОСВ Бургас трудно изфъфли нещо неразбираемо, от типа, че бил провел четири проверки и установил, че дървета били сечени само в границите на реката?????! (вижте пълният текст на изказванията за река Вая ). Тази поредна наглост в защита на беззаконията в държавата предизвика истински взрив от възмутени реакции сред участниците в коалицията За да остане природа в България и сред гражданите от Да спасим Иракли.

Разговорът така и не успя да засегне наболелия в момента случай с беззаконията на Паничище. Андрей Ковачев поиска нова среща в най-скоро време за обсъждане на необсъдените въпроси. Той обобщи основните изводи от срещата: единственото положително в нея е самият факт, че има такава среща и че има възможност представители на МОСВ да обсъждат в пряк диалог наболелите проблеми с НПО и с граждански природозащитни инициативи. За сега обаче министерството се измъкна с общи приказки и с неясни обещания за бъдещето. Ковачев изрази надеждата, че занапред очаква съвсем друг тип диалог, а именно – наистина конструктивен и с реални измерими резултати. Тъй като министерството не предлага нищо конкретно в тази връзка, той се ангажира, че на следващата среща коалицията от граждански инициативи и НПО ще излезе със съвсем конкретни предложения пред представителите на министерството. “След като министерството не предлага решения, ние ще им ги предложим, да видим какъв ще е техният отговор. Ще ви предоставим анализ на тази ситуация и наше предложение за решението й, както и наша гледна точка, кои български закони могат да бъдат използвани за целите на директивите.”