Поредното последно гражданско присъствие за Натура! Печат Е-мейл
Автор Коалиция „За да остане природа в България”   
17 November 2007

 22 ноември, четвъртък, от 9.30 ч пред Министерски съвет на площад Независимост!

Предстои нашите честни и загрижени държавници да гласуват последния окончателен охват на зоните по Натура 2000 и да прибавят най-накрая т. нар. „отложени” зони – само те си знаят в какъв обхват! (и за кой ли път…)
Необходимо е обаче:

1. В обхвата на зоните да влезе Рила-буфер

2. Да отпадне условието, наложено от министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов в Натура да не влязат зоните „с приет общ и/или подробен устройствен план към датата на обявяване на зоната” и концесионните площи!

Това условие противоречи на европейското законодателство и на 2те директиви за Натура 2000 – за птиците и за местообитанията!
Ако не бъдат приети тези условия, обхватът на зоните ще бъде намален, а защитата им – невъзможна!
Това ще ни доведе осъждане и наказание от Европейския съд, спиране на фондовете за тези зони и освобождаване на пътя на крупните инвеститори за досъсипване на малкото останало от прекрасната ни природа!

Нека заедно заявим твърдото си намерение да я защитим!