Начало Съобщения за медиите УБИЙСТВОТО НА ИРАКЛИ ЗАПОЧНА
УБИЙСТВОТО НА ИРАКЛИ ЗАПОЧНА Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
28 January 2008

ВЪПРЕКИ  ЯСНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ МИНАЛАТА СЕДМИЦА  И ЗАПЛАХАТА ОТ СПИРАНЕ НА ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ, ОГРОМНИТЕ БЕТОНЕНИ ОСНОВИ  В  НАТУРА -2000 зоната „ИРАКЛИ-ЕМИНЕ“, СА ВЕЧЕ ФАКТ

С удивителна лекота българската държава е на път да загуби Иракли – един от  последните диви плажове по българската крайбрежна ивица, убежище на уникални за цяла Европа животински, растителни видове и птици и един от символите на активното гражданско общество, което в продължение на 2 години се опитваше да се бори с корупционните схеми в урбанизирането надивата природа.

Пресни кадри, заснети преди седмица показват, че въпреки ясната закана на Европейската Комися, да бъдат спрени всички структурни фондове, ако НАТУРА-2000 зоните не бъдат опазени от строителство и урбанизация, инвеститорът Суис Пропъртис – офшорка, регистрирана в швейцарския кантон Цуг, с любезното съдействие/бездействие на българските власти и най-вече на МОСВ и неговите региоанли органи, е започнала мащабно строителство в зоната от Натура -2000 „Иракли-Емине“.

Само преди седмица, след срещата с Джордж Кремлис*, директор на дирекция "Кохезионна политика и оценка на въздействието върху околната среда" в ЕК, Министър Чакъров заяви, че Европейската Комисия поставя твърдо въпроса за изключването на територии от обхвата на НАТУРА 2000. Кремлис, буквално предаде „заплахата“ на Европейската Комисия, че в противен случай, не само ще бъдат спрени структурните фондове по Оперативна Програма „Околна Среда“, но и по ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ след стартирането на процедурата срещу България за неправилно или неприлагане на директивите за опазване на хабитатите и птиците.(*Из стр.4 на становище на Джевдет Чакъров от 22.01.2008)

Започналото строителство в зоната от Натура – 2000: „Иракли-Емине“ нарушава не само европесйкото законодателство в лицето на Директивата за опазване на птиците и хабитатите. Започналото бетониране на последния от дивите плажове, нарушава и редица български закони: Безброй са нарушения в започналия цинизъм, който нагледно показва в каква симбиоза работят държавните институции и офшорните инвеститори в „нашата страна“, която става все повече „тяхна“:

Разрешително за строеж по законен ред няма как да е издадено, тъй като , подпидалият го –  ако такова все пак е било издадено, (от община Несебър) е нарушил грубо законът за биологичното разнообразие. В такъв случай,  подписът на държавния служител, дал това разрешение, би трябвало да бъде единствено и само подпис на собствената му оставка: Готов да жертва всички структурни фондове за България в името на един инвеститор с неясен произход на парите си, няма работа в общинската админситрация.

  • Освен всичко останало, това е грубо нарушение и  по Закона за устройство на територията (ЗУТ).
  • Светкавичната проверка от страна на Гражданска група „Да спасим Иракли“ показа, че липсва и задължителната Оценка за съвместимост с предмета на опазване на НАТУРА зоната   – на сайта на РИОСВ Бургас няма да намерите публикувана оценка за съвместимост (http://www.riosvbs.unacs.bg/reshenia_OS.html ).
  • Грубо нарушение на Еко-законодателството  е фактът, че фирмата - инвеститор се е опитала да избегне задължителната процедура по ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда): това става като формално разделя парцелите си и така, на хартия те са под 10 000 кв.м., което  е чиста проба лъжа : Българската държава.

            Как българската държава съдейства за всичко това да се случи? Как псевдо-демокрацията се е превърнала в реално действаща олигархия:

  • Скандално разследване на неправителствените организации в края на 2007г., доказа, че в рамките на 2 години , Районните инспекторати за опазване на околната среда и водите, НЕ СА ИЗДАЛИ НИТО ЕДНА ЗАБРАНА ЗА СТРОЕЖ. В цялата страна. Всеки, който е пожелал, където е пожелал, е могъл да бетонира – независимо от това колко законодателства, директиви и споразумения на междудържавно ниво нарушава.
  • Министерски съвет се опита да прокара скандалната точка N3 в решение N122 от 02.03.2007г. , с която от Натура 2000 да отпаднат териториите , за които ИМА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ. С това прозира пълното неразбиране и/или наглост по отношение гржднаската позиция на половин милион българи и смисъла на опазването на приордата в Европейски и локален контекст. Парадоксът и абсурдът на тази точка водят до извода, че няма нужда да опазваме една територия, щом, забележете, някой иска да строи на нея.

Още през месец Август, Министър Джевдет Чакъров обеща на гражданските групи и неправителствените организации, че ще участват с експертна и гражданска позиция в групите, правещи оценките за съвместимост по НАТУРА -2000 зоните. Не само, че това се оказаха поредните думи, но и такива групи изобщо не знаем да са били създавани.

Всичко това е на път да предизвика активни граждански действията на чувствително разрастналата се в рамките на последните две години, откакто  гражданска група Да Спасим Иракли действа, общност от млади и чувствителни към проблемите на обшеството си млади хора, за които алчността във властта и бетониращата природата корупция, са непоносими метастази на една очевидно болна система.
Иракли се превърна в символ на един нов за България начин на мислене и свобода на манталитета в борбата с корупцията,  неспазването на елементарните права на гражданите  и лошият навик на властта да действа под масата.  Случаят Иракли припомни на десетки хиляди българи, че чистата околна среда  е конституционно право на всеки българин (чл.22 от Конституцията на Република България), както и това да не бъде лъган.

Ако официалната българска българската държава застане на страната на една офшорка, регистрирана в Швейцария и срещу собствения си народ в лицето на мислещите му граждани и рискува да лиши Бълагрия от Структурните фондове на Европейския съюз,  активните мислещи хора в страната, ще бъдат принудени да дисквалифицират тази държава като „европейска“ и да излязат по улиците в цялата страна в последни опити да я променят.