Начало
Строителството на Иракли продължава Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
05 February 2008

Два дни след издаването на заповедта от директора на РИОСВ-Бургас за спиране на строителството на офшорката Суис Пропъртис в местността Иракли строителните работи продължават. Заповедтта постановяваше прекратяване на незаконните строителни работи поради липсата на оценка за съвместимост с предмета на опазване на Европейската мрежа НАТУРА 2000.

 

Ситуацията е следната - огромен изкоп на парцела на Суис Пропъртис, изляти бетонни основи и продължаващи строителни работи, независимо че строежът е обявен за незаконенн и със заповед за спиране.

снимките са направени на 2-4 февруари 2008

повече снимки в галерията на сайта

Огромни заравнени парцели по двата бряга на река Вая - подготовка за строителството на останалите хотелски комплекси. Лонгозната гора по бреговете на реката е изцяло изсечена - гола сеч. Самата река прилича на софийски градски канал, със започнало бетониране на коритото. 

Настояваме за незабавна рекултивация на нанесените щети върху биоразнообразието, както и налагане на строги санкции на отговорните. В това число и Община Несебър - наредила безогледното изсичане и унищожение по бреговете на река Вая. Също така припомняме, че Суис Пропъртис за четвърти пореден път нарушават закона, извършвайки мащабни строителни работи без надлежно издадено разрешително за строеж. Искаме и саннкции за органите на реда в Обзор, отказали да се отзоват на гражданския сигнал за закононарушение и да извършат проверка и санкциониране на място с мотива, че в момента са в почивка.

При опит да се заснемат мащабните  поражения върху природата в района срещу нас беше изпратен булдозер управляван от емоционално нестабилен служител на строителната фирма, изпълняваща поръчката на Суис Пропъртис, които нанесе щети върху техниката и неколкократно се опита да прегази членовете на екипа.

Настояваме за всички настъпили увреждания на теритотията на защитената зона да бъде приложена Директивата за екологична отговорност и на лицата предизвикали увреждането. Да се поиска незабавно възстановяване и рекултивация на местообитанията за тяхна сметка. При липса на адекватен отговор и действия в тази посока, ще потърсим отговорност от Правителството и нарушителите пред съдебните институции.