Начало Съобщения за медиите ДА СПАСИМ ИРАКЛИ ПРИЗОВАВА: НЕ СТЪПВАЙТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ДА СПАСИМ ИРАКЛИ ПРИЗОВАВА: НЕ СТЪПВАЙТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
06 February 2008

Булдозер на офшорката Суис Пропъртис се опита да сгази български граждани, подкрепящи коалицията „Да спасим Иракли“

Две години след започването на кампанията „Да спасим Иракли“, когато идеите й се разрастнаха и достигнаха хиляди хора, наглостта на престъпниците, строящи в Натура -2000 зоната Иракли-Емине, премина всякакви морални, етични и дори драматургични очаквания:

При посещение на работна група от доброволци на „Да спасм Иракли“ от 3 до 5.02, чиято цел бе да заснеме и сигнализира за закононарушенията там, установи, че невероятно  бързо, безогледно и безнаказано, офшорката, регистрирана в Швейцария, Суис Пропъртис с община Несебър,  в уникален дует, са нарушили  десетки европейски и български закони и наредби;  В следсвтие на това, динствения подход в комуникацията според тях е да тръгнат с багер срещу доброволците, опитващи се да заснемат нарушенията!  Освен културния шок от този вид общуване, има нанесени повреди и на техниката;

В разрез с очакванията ни след разпространената в медиите от РИОСВ Бургас информация за издадена заповед за спиране на строежа, строителните дейности кипяха с пълна сила. А заповедта липсваше от сайта на РИОСВ Бургас!

Бяхме шокирани от лунния пейзаж, който заварихме на доскоро райското кътче Иракли:

 • ИЗСЕЧЕНИ СА УНИКАЛНИ  ЛОНГОЗНИ ГОРИ по поречието на река Вая, която също вече не съществува – с любезното съдействие на община Несебър.
 • ОГРОМЕН ИЗКОП С НАЛЕТИ БЕТОННИ ОСНОВИ ще посрещне всеки,който има желание да разгледа отношението към Натура 2000 – сайтовете в България.
 • УНИКАЛНА ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ, част от ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД е била изсечена и вероятно вече е изнесена за дървесина.

 
Това са само видимите  последици от дейността/бездействието на община Несебър, МОСВ и Суис Пропъртис - и ясен белег за срастването им с ярки представители на организираната престъпност.

След опит на Да Спасим Иракли да сигналзира за очевидните нарушения по Европейската директива за местообитанията, хабиататите и тази за птиците, недобросъвестен служител на РПУ Обзор,  отказва да приеме сигнала за закононарушението и дори си позволи да попита „Вие каква работа имате там?“. „Служителят“ отказва да ни даде и входящ номер на обаждането, какато и името си.

Фактите показват, че Община Несебър е издала НЕЗАКОННО разрешително за строеж, тъй като не е разполагала с документите, на базата , на които то може да се издаде : единият от тези документо е Оценка за съответсвие по Натура 2000. Такава в страната досега няма издадена и съответно всеки строеж в Натура 2000 - зона е в грубо нарушение на българското и европейското закпонодателство.  Община Несебър няма право да издава разрешително за строеж без изградена инфраструктура, каквато няма: една от причините е , че в областта липсва питейна вода и ако такава бъде осигурена, тя ще лиши гражданиет на съседните населени места : Бяла и Баня;

Да Спасим Иракли има глупостта да е наясно със законодателната рамка и продължава да се крепи от младежката си наивност, че ЯВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КАТО ТОВА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ЯВНИ ПРЕСТЪПНИЦИ, за които във всяка демократична и правова държава има СЪОТВЕТНИТЕ НАКАЗАНИЯ!


Гражданска група „Да Спасим Иракли“  желае  да разбере незабавно защо:

 • Министърът на околната среда и водите не изпълни задължението си ДА СПРЕ НЕЗАБАВНО незаконния строеж, а гледа на това си задължение като на свое право, от което „благородно“ не се възползва!
 • Как министърът си позволи да ИЗКЛЮЧИ единствено парцела на Суис Пропъртис от заповедта за забрана на строителството, нарушавайки така европейското законодателство, засягащо Натура 2000, което още от 2004 България е задължена да спазва? Колко и какво струва да бъде изключен един парел от министерска заповед?
 • Как Община Несебър си позволява да въвлече всички български данъкоплатци в гнусна игра на закононарушения в Европейски мащаб, последствията от която ще бъдат за всички ни? Как се издава разрешително  за строеж в уникална природна територия без съответните оценки? Как може една община да нарушава държавните, еропейските закони и дори собствените си общински решения  и това да остане ненаказано?
 • ЗАЩО МВР  НЕ МОЖЕ ДА СПИРА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ПРИРОДАТА? Какви са функциите на това министерство  след като не е в състояние да защити гражданите си от закононарушителите? 

Напомняме ви, че с отпадането (благодарение на Европейската комисия), на скандалната точка 3 в решението на Министерски съвет за Натура 2000, с която българското правителство се опита да дисквалифицира европейската мрежа в България, застрашавайки хиляди декари уникална природа, Иракли-Емине вече е неоспорвана част  от мрежата. ВСЯКО СТРОИТЕЛСТВО ТАМ  НЯМА КАК ДА БЪДЕ  ЗАКОННО.

Да Спасим Иракли призовава ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ДА НЕ СТЪПВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА на Община НЕСЕБЪР, освен транзитно. АПЕЛИРАМЕ и започваме кампания в цяла Европа с цел спиране на туристическия поток в Общината, погазваща безогледно законите и основните конституционни  права  на българските граждани: на чиста околна среда и сигурност.


Исканията на стотиците активни и хилядите подкрепящи кампанията „да спасим Иракли “ са за НЕЗАБАВНО:

 • спиране на строителната дейснот

 • рекултивация на нанесените щети върху биоразнообразието, финансирана от Суис Пропъртис и Община Несебър

 • налагане на строги санкции на отговорните за унищожаването на Иракли на  инвеститора и общината и забрана за бъдеща строителна дейност от страна на инвеститора, 4 пъти вече, нарушавал българските закони, в границите на страната

 • ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА, гарантираща, че практиката да се строи безспирно и безнаказано, ще бъде санкционирана като всяко друго престъпление: строги санкции, събаряне на вече съществуващи  хотели-нарушители на закона за пример (като Краш 2000); рекултивация за сметка на извършителя, както и лишаване от свобода.