Начало Акции АКЦИЯ: Да изпратим писмо до РИОСВ - Бургас
АКЦИЯ: Да изпратим писмо до РИОСВ - Бургас Печат Е-мейл
Автор Terranatura   
22 February 2008
МОСВ най-накрая са с позиция против незаконните строежи!

Този път текстът е ясен и изчерпателен - всички разрешителни за строителство са нищожни, ако нямат ОВОС или ОС:

 

След като най-накрая Дж.Чакъров влезе във функциите си на министър, следва и РИОСВ - бургас да се размърда и да си изпълни задълженията.

С цел да им се помогне това да се случи по-бързо, нека да им изпратим следното писмо:

До доц. Симеон Симеонов
Директор на РИОСВ Бургас
Адрес: 8000 Бургас,
ул. Перущица 67, ет.3, п.к. 219
Копие:
Министър Джевдет Чакъров
Министерство на околната среда и водите
Адрес: 1000 София, ул. "У. Гладстон" 67

Сигнал

От:
Адрес за кореспонденция:

Относно: Строителство в защитена зона “Иракли-Емине”

Уважаеми господин Симеонов,

Позовавайки се на писмо изх. № НСЗП 2515/12.02.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, според което “наличието на издадени крайни документи за осъществяване на инвестиционно предложение, без извършване на процедура по оценка съгласно ЗООС и специфичните разпоредби на чл. 31 от ЗБР, е в нарушение на нормативната уредба по околна среда, и предвид това, че произнасянето от страна на МОСВ за дадено инвестиционно предложение може да стане само след отмяна на издадените решения”, настояваме да не взимате решение по Оценка за съвместимост на инвестиционно проект “Riverside village” с инвеститор Swiss properties Ltd в защитена зона ”Иракли-Емине”, землище на с. Емона, общ. Несебър, както и да се съобразите с гореописаната позиция на Министъра на околната среда и водите.
Очакваме да изпълните законовите си задължения съгл. чл.158 – чл.162 от ЗООС и да наложите принудителни административни мерки за прекратяване на незаконосъобразното строителството.

Всеки може да изпрати този текст от свое име, за да стимулираме заедно РИОСВ - Бургас да си свърши работата.