Начало
Казусът "Иракли" отново е на брюкселски адрес Печат Е-мейл
Автор dnevnik.bg   
23 March 2008

 След близо 2 години на безуспешни протести срещу застрояването в местността Иракли коалицията от 14 екоорганизации "За да остане природа в България" изпрати в петък жалба до Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия.
Природозащитниците подадоха сигнал до дирекцията в началото на февруари, а от ЕК поискаха допълнителна информация, за да могат да преценят дали има нарушение на европейското законодателство. Според сдруженията строителните проекти на Иракли нарушават Директивата за хабитатите, като в жалбата си са изложили и аргументите си за това заключение.

Изсечените лонгозни гори

До май 2007 г. бяха изсечени лонгозните гори по естуара (устието на река, вливаща се в море или океан) на река Вая. Нареждането за това е от Министерството на бедствията и авариите, за да се преодолели щетите от наводненията през лятото на 2006 г. и за да се предотвратят бъдещи. За тази цел река Вая е отклонена от естествения си път и вкарана в изкуствено корито.

Снимки, карти и схеми - приложения към жалбата за Иракли

Така са унищожени близо 30% от лонгозните гори, които са защитени в "Натура 2000" като местообитания на застрашени видове в зоната Иракли - Емине. Това стана въпреки забраната на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров от август 2006 г. да спре издаването на разрешителни за строеж, строителни дейности или разрушаване на хабитати в продължение на 1 година в района на Иракли.

През същата година в непосредствена близост до устието на Вая беше започнало строителството на ваканционно селище "Ривърсайд вилидж" на фирмата "Суис пропъртис", което заповедта на Чакъров замрази за една година. През това време беше извършено нареденото от Емел Етем изсичане на лонгозните гори, а след като приключи срокът на забраната, строителството започна отново. Заради подновените протести Чакъров издаде нова временна заповед, която ще пази Иракли от застрояване до август тази година. Парцелът на "Суис пропъртис" обаче не е включен в нея.

"Ривърсайд вилидж" и "Свети Влад" - за пример

Въпреки това строителството на "Ривърсайд вилидж" беше спряно от Районната инспекция по околната среда и водите - Бургас, в края на януари тази година с мотива, че разрешителното за строеж е издадено от община Несебър, без да има представено Решение по оценка за съвместимост с "Натура 2000" и разрешително за заустване на отпадъчни води.Строежът на "Суис пропъртис" в Иракли временно е замразен, докато тече процедурата по оценка на съвместимостта с изискванията на "Натура", съобщи директорът на компанията в България Стоян Захариев.
Спирането на строителните работи е факт от началото на февруари, когато е получена заповед от РИОСВ - Бургас, за задължителното преминаване през такава оценка.Теренът на ваканционното селище беше изваден и от "Натура" с правителственото решение от 31 януари, чиято цел беше да даде възможност на общините да включат в устройствените си планове влизащите в разрез с екологичните норми строителни проекти и така да ги узаконят.
Европейската комисия обаче не призна този ход като легитимен и правителството беше принудено да върне не само терена за "Ривърсайд вилидж" в екомрежата, но и териториите, които междувременно бяха включени в устройствените планове.
Според Захариев проблемите са свързани с липсата на ясен регламент за условията, при които може да се работи в зоните от "Натура", както и за срока, в който трябва да е готова оценката. В границите на Иракли влизат общо 750 дка, които са част от 107 имота. "Тук не само ние искаме да строим, има много хора, които са си купили парцели с идеята да си направят фамилни къщи, но еколозите им пречат", посочи Захариев. Според него позицията на природозащитните организации се мотивира от желанието им да усвоят парите за подготовката на плановете за управление на зоните от "Натура".


"Ривърсайд вилидж" и "Свети Влад"

Природозащитниците твърдят пред ЕК, че строежът на "Суис пропъртис" на Иракли ще попречи на възстановяването на унищожените лонгозни гори и местообитания. В жалбата си те са посочили като пример за подобна вреда още едно ваканционно селище - комплексът "Свети Влад" до с. Баня в близост до нос Емине, който също попада в "Натура 2000" и чиито 50 къщички вече се продават на зелено. Според становището им със започналото строителство на комплекса са унищожени още местообитания на блатна костенурка.
"Доброволци евакуираха животните на безопасно разстояние от строежа. Наложи се да действат бързо, за да бъдат спасени животните", пише в жалбата на екокоалицията. Организациите уведомяват ЕК, че през 2007 г. са издадени разрешителни за над 40 големи проекта, като само някои от тях имат оценка за въздействие на околната среда (ОВОС). Те смятат, че реализирането им ще направи невъзможно мигрирането на защитените видове или компенсирането на местообитанията им в нови подходящи зони."На 3 август 2007 г. в Министерството на околната среда и водите нямаха представа за цялостното влияние върху "Натура 2000" мястото Иракли - Емине, което ще окажат тези проекти, ако бъдат реализирани", се казва в изпратеното в Брюксел становище.


Стратегически замисъл отпреди 10 години

Според Общият устройствен план (ОУП) на община Несебър, приет през далечната вече 1997, е планирано изграждането на курортен комплекс в района на плажа на Иракли и село Емона. Той е разположен на територия от около 100 хектара и навлиза в "Натура 2000". Нов ОУП в Несебър не е възлаган за изработване, а действащият ще бъде по-скоро актуализиран, като се подготвят за включване в него нови курортни зони, съобщиха от общината.

По задачата за разширяването работи специална комисия на общинския съвет в града. Тя трябва да определи кои ще са новите курортни зони за включване в плана, като обяснението за създаването й е засиленият инвеститорски интерес. "Събираме се през две-три седмици, гледаме зоните, те не са малко. Ще актуализираме плана и ще прибавим към него нови зони, за които са възникнали интереси. Иракли е една от тях.
След това кои зони ще бъдат включени ще кажат проектантите", обясни още арх. Атанас Пинков, който е член на комисията. По думите му това, което ще характеризира Иракли и останалите нови курортни зони на територията на община Несебър, са изискванията за "ниско застрояване, малка плътност и малък коефициент на интензивност", за разлика от вече презастроения курорт Слънчев бряг.След като приключи работа комисията, ще бъде обявена обществена поръчка за комплекса. Никой в община Несебър не се ангажира със срокове кога ще стане това.Със заповедта на Чакъров от август 2007 г. временно са спрени над 800 инвестиционни проекта в Несебър, които са извън приетия през 1997 г. устройствен план. Не е ясно колко от тях са в зони от "Натура 2000".