Начало Новини Иракли е под много сериозна заплаха от застрояване
Иракли е под много сериозна заплаха от застрояване Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
14 June 2008

Писмо от Европейската комисия сочи, че т. нар. "инвестиции" в част от проекто-Натура зоните на Иракли остават извън компетенцията на европейското законодателство, тъй като проектите са започнати преди влизането на България в Европейския съюз - 1 януари 2007 г. Заради това има вероятност генерална дирекция "Околна среда" на ЕК да преустанови работата си по случая.

Европейската комисия се опира на факта, че строителните дейности на Иракли се извършват в части от одобрения Териториален устройствен план от 1997, за който има изготвена Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Строителството пък е с процедура, започнала преди 1ви януари 2007г. - датата ан присъединяване на страната ни към ЕС.

В тези заключения обаче не са взети впредвид редица факти:
1. Липса на преценка за кумулативен ефект на строителството в доклада по ОВОС

2. Формалността на извършваните в България ОВОСи - според отговор на Заявление за дотп до информация няма отрицателен ОВОС, издаден за период от 2 години от РИСОВ Варна.

3. Липса на Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на НАТУРА 2000 зоната - при стартирането на работата по обекти в Иракли България вече има сключен договор за бъдещо членство в ЕС и ни трябвало да упражнява превантивна защита за зоните.

4. Река Вая е разкопана с предлог превенция от наводнения след 01.01.2007 по поръчка на Общината.

5. Процедура срещу България за неизпълнение задълженията по Директивата за птиците вече е факт. Една от намалените зони, заради които тази процедура стартира, е Иракли.

Коалиция "За да остане природа" ще се възползва от дадения ни от ЕК едномесечен срок за коментар на писмото.