Начало Новини Европейската комисия продължава проучването на случая Иракли
Европейската комисия продължава проучването на случая Иракли Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
15 August 2008

Коалицията от 30 неправителствени организации „За да остане природа в България“ изпрати до Брюксел поисканата допълнителна информация от Главна дирекция „Околна среда” на Европейската комисия. От ЕК вече потвърдиха с писмо, че новата информация по случаите в Иракли ги отказва от идеята за приключване на процедурата и ще поискат допълнителна информация от компетентните органи на България. Част от строежите на Иракли са започнали на документи преди датата на присъединяване на България към Европейския съюз. Това обаче не значи, че строителството непременно е изрядно и легално, а означава, че е от компетенциите на българската държава, а не на европейските институции да контролира спазването на закона, казват от коалицията.

В отговора си до Европейската комисия природозащитниците посочват няколко строителни проекта на Иракли, които все още не са взети под внимание от комисията въпреки официално внесената жалба.

Това са петте комплекса на „Суис пропъртис”, ваканционно селище на "Телемакс" и комплекса от 50 индивидуални къщи „Свети Влад”.

Стартиралият комплекс Riverside village на фирмата Суис пропъртис също е започнал без проведена процедура по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и без оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000 зони. Това беше признато от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров в отговор на парламентарно питане в парламента на 25 май 2008 г. От отговора стана ясно, че издаденото за този имот решение на компетентните власти от 2005 г. е за друг инвеститор и за различно инвестиционно предложение от това, което в момента се реализира. В този смисъл за строителството на ваканционното селище няма произнасяне от компетентния орган в лицето на Министерство на околната среда и водите нито преди, нито след приемането на България в Европейския съюз.

Аргументът, че част от проектите попадат в одобрен териториално-устройствен план от 1997 г. е невалиден, защото давността на решението по ОВОС за цитирания план е изтекла още през 1998 г. и всякакви позовавания на него след тази година са неуместни. Нито една от посочените процедури не е започнала преди 2000 г.

Министър Чакъров изказва и следното странно твърдение: „Във връзка с горното със заповед № 8 от 30 януари 2008 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас е наложена принудителна административна мярка спиране на строителството до произнасяне на компетентния орган в лицето на директора на инспекцията с решение по съответната оценка.”

Съгласно българското законодателство (чл.224 ал.2 на Закона за устройство на територията) подобно строителство, извършено в нарушение на екологичните изисквания, е незаконно и задължително подлежи на премахване, а не на допълнителни процедури, които евентуално да узаконяват нарушението. След като е излят бетонът, е трудно да се оцени наличието или отсъствието на биологични видове или природни местообитания, припомнят от коалицията „За да остане природа в България”.

Беше подчертано, че след приемането на България в Европейския съюз е извършено не прочистване, както обяснява българското правителство, а истинско разораване на река Вая в района на Иракли, без никакъв проект за това.

От коалицията считат унищожаването устието на река Вая под предлог „предпазване от наводнение” не само за нарушаващо екологичните закони, но и за финансово недопустимо, доколкото след устието на реката е морето и по този начин парите на българските данъкоплатци отиват за предпазване на Черно море от...... наводнение.