Начало
Суис Пропъртис стигнаха до втори етаж на Иракли без нито един изряден документ Печат Е-мейл
Автор forthenature.org   
26 January 2009

Със заповед от 15-ти януари тази година, след сигнали и жалби на Гражданска група Да Спасим Иракли за продължаващо беззаконие от страна на печално известния „ираклийски инвеститор” – Суис Пропъртис, станахме свидетели на един от редките случаи , в които българска институция – РИОСВ – Бургас, издаде заповед за спиране на скандалния строеж на Суис Пропътис в защитената зона „Емине-Иракли”.

Сигнали, подадени до гражданската инициатива и от обитатели на съседното до Иракли, с. Емона и наша проверка на място показаха, че строежът с пълна сила пренебрегва не само законите, но и разумните темпове на строителство като за десет дни от изкоп се е стигнало до втори етаж.

От началото на строителната дейност, Суис Пропъртис (които имат малко общо с Швейцария , освен офшорната си регистрация там) нямат нито един изряден документ и нито едно ненарушено постановление за спиране на незаконната строителна дейност. Всяко изсичане на дървета, изкоп и сега строителна дейсност , от самото начало, са грубо и систематично потъпкване на идеята за законност и игнориране на българската държава и гражданско общество. За 2 години и половина над 10 000 българи подкрепиха инициативата и участваха в над 120 акции, протести, концерти, пърформанси. Остава загадка как законите и гражданите, бидейки от една и съща страна, не могат да преборят алчните амбиции на един инвеститор.

На сайта си, скандалната фирма твърди, че строежите щели да продължават „по план” – план, който очевидно включва хронично нарушение на българското законодателство, тъй като територията е част от защитена зона „Емине-Иракли” и всякаква бетонна намеса там е немислима.

След каато констатирахме, че освен документа, РИОСВ не се наема с други действия, потърсихме помощта на местната полиция и община Несебър. Всички те твърдят, че не могат да спрат очевадно незаконния строеж.

"Дa спасим Иракли" изпрати уведомителни писма до Кмета на Община Несебър, РИОСВ, РДНСК и ВАП, с искане незаконните строежи да бъдат незабавно прекратени, а територията рекултивирана. Липса на реакция от страна на иснтитуциите ще ни накара подобно на 2006-та година, отново да спираме строителната техника с граждански усилия и тела. След което ще трябва да поискаме по една средна заплата от онези, които не си изпълняват задълженията или най-малкото тяхното уволняване и заменянето им със съвестни и безпристрастни хора, които не са непълноценни и страхливи пред безкрупулните бизнес-интереси.

Следва текста на писмото, с което РИОСВ-БУРГАС установи за пореден път, че действията на Суис Пропъртис са незаконни:

******************************************************************

Писмо на РИОСВ-Бургас от 15-ти януари 2009 до представители на ДА Спасим Иракли:

„РИОСВ-Бургас издаде заповед за спиране на строителството на фирма "Суис Пропъртис" в Иракли до произнасяне на съда

Днес директорът на РИОСВ-Бургас издаде заповед за налагане на принудителна административна мярка - спиране на строителството на първи етап от ваканционно селище в местността Кладери, землище на с. Емона, община Несебър, с възложител "Суис пропъртис" ЕООД, до произнасяне на съда. Мярката се налага във връзка с постъпила жалба и заведено съдебно производство срещу издаденото от РИОСВ решение по оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона "Емине" за опазване на дивите птици и защитена зона "Емине - Иракли" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Дейността може да се възобнови след произнасяне на компетентния административен съд с окончателен съдебен акт относно постъпилата жалба.

За заповедта ще бъдат уведомени възложителя, община Несебър, Областна администрация - Бургас и РДНСК. „