Начало Новини Писмо на РИОСВ-Бургас от 15-ти януари 2009 до представители на Да Спасим Иракли
Писмо на РИОСВ-Бургас от 15-ти януари 2009 до представители на Да Спасим Иракли Печат Е-мейл
Автор forthenature.org   
26 January 2009

РИОСВ-Бургас издаде заповед за спиране на строителството на фирма "Суис Пропъртис" в Иракли до произнасяне на съда

Днес директорът на РИОСВ-Бургас издаде заповед за налагане на принудителна административна мярка - спиране на строителството на първи етап от ваканционно селище в местността Кладери, землище на с. Емона, община Несебър, с възложител "Суис пропъртис" ЕООД, до произнасяне на съда. Мярката се налага във връзка с постъпила жалба и заведено съдебно производство срещу издаденото от РИОСВ решение по оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона "Емине" за опазване на дивите птици и защитена зона "Емине - Иракли" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Дейността може да се възобнови след произнасяне на компетентния административен съд с окончателен съдебен акт относно постъпилата жалба.

За заповедта ще бъдат уведомени възложителя, община Несебър, Областна администрация - Бургас и РДНСК.