Начало Документи Анализи и становища #2 Становище относно доклад за оценка на съвместимостта с НАТУРА 2000
#2 Становище относно доклад за оценка на съвместимостта с НАТУРА 2000 Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
01 August 2010

Становище относно: доклад за оценка на съвместимостта с НАТУРА 2000 на инвестиционно предложение „Изграждане на триетажна сграда с апартаменти за туристическо ползване с КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище” в поземлен имот № 27454.23.72, местност Кладери, землище на с. Емона, община Несебър”

Изтегли документа от тук