Начало Документи Анализи и становища #1 Доклад за оценка на съвместимостта-херпетофауна
#1 Доклад за оценка на съвместимостта-херпетофауна Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
01 August 2010

Доклад за оценка на съвместимостта  РАЗДЕЛ ХЕРПЕТОФАУНА В ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

с предмета и целите на защитената зона “Емине - Иракли”, по Директива 92/43 на Съвета на ЕИО, код BG 0001004, на инвестиционно предложение „Изграждане на триетажна сграда с апартаменти за туристическо ползване с КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище” в поземлен имот № 27454.23.72, местност Кладери, землище на с. Емона, община Несебър”

Изтегли документа от тук