Начало Документи Анализи и становища #3 Доклад за оценка на съвместимостта-птици
#3 Доклад за оценка на съвместимостта-птици Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
01 August 2010

Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение „Изграждане на триетажна сграда с апартаменти за туристическо ползване с КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище в поземлен имот № 27454.23.72, местност Кладери, землище на с. Емона, община Несебър” с предмета и целите на опазване на защитената зона “Емине” с код BG0002043 по Директивата за птиците

Изтегли документа от тук