Начало
Подписка за поддържани резервати Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
11 October 2010

Подписка за обявяване за поддържани резервати крайбрежните незастроени територии до 2 км от брега в района на Иракли – Емона, Емона - Елените, Шкорпиловци - Кара дере и Камчийски пясъци, според изготвеното предложение на гражданска група “Да спасим Иракли” и на “Сдружение за дива природа БАЛКАНИ”

Изтегли подписката от тук.

Интернет подписка от http://forthenature.org/petitions/15

Подписката изпращайте на адрес:

София 1421,
“Сдружение за дива природа БАЛКАНИ”
ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2, ап. 3