Начало Новини МОРЕТО ЗА РЕМОНТ - НОВАТА КАМПАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРИЕТО на ДА СПАСИМ ИРАКЛИ
МОРЕТО ЗА РЕМОНТ - НОВАТА КАМПАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРИЕТО на ДА СПАСИМ ИРАКЛИ Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
05 April 2011

 След 5 години съществуване,в гражданска група "Да спасим Иракли" вече сме наясно, че проблемите, с които се сблъскахме и за които преди това само смътна представа, са разбира се - не само и не единствено ираклийски! Предизивкателствата пред развитието на целия бряг са много и не са  по-различни, когато става дума за Иракли или Кара дере, Корал, Камчийски пясъци или Маслен нос, Тузлата, Калиакра, Топола-Божурец и още и още и ощеее....Някои от тези плажове са диви, други вече ги няма. 

От нашето пътешествие дотук причините изглеждат така: 

- липса на уважение към включване на гражданите в обществените обсъждания или казано иначе - липса на уважение към равния достъп на всикчи български гарждани за създаване на обща визия за общото ни бъдеще. Това може да изглежда чисто административен проблем, но всъщност ни лишава от основното ни право- да мечтаем и случваме бъдещето си, а не да живеем чужд живот.

- липса на разбиране от страна на експерти от БАН и инветситори на природата на процедурата по ОВОС. Много порочни практики има, но на нас тази не спира да ни се набива на очи - как така онзи който плаща, си поръчва и експерта, който да му каже да строи ли, да не строи ли? Познайте след като са му платили, какви препоръки излизат накрая - в полза на шипоопашатата костенурка и хабитатите или на инветситора? 

- липса на каквато и да е комуникационна стратегия (може би и умишлено) от страна на държавата да разяснява ползите и значението на НАТУРА 2000 за местните хора (впрочем, задължение на българската държава, неизпълнено до днес, с последствия, които са видни навсякъде - Пирин, Иракли, Рила )

- липса на етичен кодекс у хората, които бивакуват отскоро. Ще могат да намерят нашите препоръки скоро на сайта и из страната. Масовото безотговорно посещение на диви плажове не влиза в утопиите и представите ни за Иракли.

- липса на общини, които да схващат жизнено-важната връзка между туризъм и качествено опазена природа и да инвестират в опазването й, както инвестират във всичкоостанало, носещо печалба.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЧИСТО НОВО МОРЕ!

СЪЗДАДЕНО ОТ САМИТЕ ВАС!