Начало
Река Вая Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
07 April 2011

 В среща с представители на гражданските организации, в сферата на природоопазването днес, представителите на Комисията по Околна среда на ЕК, които са на посещение в страната, увериха предствителите на  Да спасим Иракли, че наказателната процедура, отворена срещу държавата заради случая с унищожаването на коритото на река Вая в НАТУРА 2000 зоната Иракли-Емине, се следи внимателно и се очакват адекватни действия от страна на МОСВ по рекултивацията на коритото. Доказателствата, предоставени от Да спасим Иракли, стана ясно, са напълно изчерпателни и ясно показват  липсата на разбиране за смисъла на рекултивацията и според нас - подценяване на последствията за страната ни, ако не се вземат спешни мерки.

Напомняме ви, че наказателна процедура беше отворена, заради унищожаването на уникалната лонгозна растителност по коритото на река Вая, обезобразяването й и заливането на коритото с бетон, оправдано като "мярка за безопасност".

Според европейското законодателство, след отваряне на процедурата, на държавата с едава срок, вкойто да се изпълнят препоръкките на Комисията преди пристъпване към следващата окончателна стъпка - осъждането на държавата и финансова глоба.

В опит да заблуди Комисията, българското правителство извърши псевдо-рекултивация с нехарактерни за поречието  видове, засадени върху самата бетона дига - така не само спорни изглеждат рекултивационни намерения, но и дори беше укрепено самото нарушение, тъй като кореновата система на новите видове фактически укрепва престъплението.

Да спасим Иракли призовава българската държава незабавно да взем мерки за действителната рекултивация на коритото на река Вая, като запонче с отстраняването на убийствения за речната система бетон и засди видове, действително характерни за мястото.

Напомняме, че "укрепването на коритото на река Вая" се случи след преливане на реката, което засегна парцела на известнния със воята "природосъобразна далновидност" инветситор "Суис Пропъртис"

Да спасим Иракли застава твърдо зад твърдението, че отговорност на държавата към данъкоплатците й е незабавното предотвратяване на възможността за продължаване на процедурата и взимането на адекватни  мерки, а не защитата на правата на съмнителен инвеститор, регистриран като офшорка в кантона Цуг.