Начало Съобщения за медиите След 5 месеца мълчание държавата реагира плахо на обществения натиск в защита на Иракли
След 5 месеца мълчание държавата реагира плахо на обществения натиск в защита на Иракли Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
03 August 2006
813 били инвестиционите намерения за Иракли

След повече от 5 месеца чакане гражданите от инициативата "Да спасим Иракли" бяха неприятно изненадани от плахите стъпки, предприети от министъра на околната среда и водите в защита на Иракли и последните диви местности по българското Черноморие.

С предложението си - строителната дейност в местността Иракли да бъде спряна за срок от една година, той разочарова всички онези  хиляди български граждани, които месеци наред настоятелно и без да се отказват от хроничната липса на реакция, сигнализираха МОСВ и европейските институции, че дивото урбанизиране на българското Черноморие е акт, противоречащ на  волята и интересите им и удовлетворяващ тези на малцина.

Министърът се възползва минимално от правомощията си въпреки неспирния граждански натиск. Въпреки че в правомощията му влиза  спиране на строежите за две години и от инициативата настояваха за обявяването на местността от Иракли до Емине за Защитена територия без право на строеж, Джевдет Чакъров направи минималното. Решение, обявяващо местността за защитена, е напълно естествено в правомощията на министъра и липсата на желание да се възползва от него е озадачаваща, заявиха от гражданската група.

Притеснително е и изказването на Министър Чакъров, в което  гордо се твърди, че междуведомствена комисия ще изготви критерии за строителството в защитените местности след изтичането на забраната.

Според гражданската инициатива, обединяваща вече хиляди българи  от цялата страна от започването си досега, е недопустимо да се говори за строежи в потенциалните защитени територии.
Единствено изключение би следвало да се направи за разнообразни  приспособления и водоснабдяване, в името на щадящ природата алтернативен туризъм в местността, който обаче изрично изключва бетонно строителство, пренебрегващо българската природа.

Отговорното поведение от страна на МОСВ, според гражданите, предполага да се разяснят на местното население чрез информативна кампания преимуществата на алтернативния туризъм, който не унищожава, а се възползва по интелигентен начин от красотата на българската природа и запазва лицето на България. Заедно с това той дава възможност не само да се запази, но и да се демонстрира уникалната и крехка красота на българската природа, предоставяйки широки възможности за инициативи на местното население.

Макар гражданският натиск да бе този, който предизвика тази реакция на МОСВ и предложението за създаване на междуведомствена комисия, никъде не се и споменава за участие на гражданските сформирования при взимането на решения, които ги засягат. Това още веднъж доказва, че гражданското общество в страната ни страда от реципиенти във властта, които да реагират адекватно на неговите искания и да го смятат за фактор при взимането на решения.

Никъде в изказването на министъра освен това не се споменават останалите 8 диви местности по Черноморието - потенциални НАТУРА 2000 зони, за протекцията на които бе изготвен специален Меморандум от гражданските и екологични организации.

Следващата стъпка, която ще предприеме гражданската инициатива, е среща с Комисията за борба с корупцията към НС, за да бъдат извадени на бял свят корупционите практики, съпътстващи строителството в защитени територии с уникална природа.