Начало Акции Заявления за интерес
Заявления за интерес Печат Е-мейл
16 March 2006

Здравейте приятели,

Обръщам се към Вас, защото е време да прекратим безобразията които се вършат с нашата природа и най-интензивно по Черноморието. Останали са ни само няколко кътчета с непокътната, чиста природна красота, всичко останало е застроено с мегаломански комплекси и хотели, заринато в бетон и боклуци. Ние си мълчим и се чувстваме безсилни а те строят! Сега планират поредното застрояване. Ще унищожат Иракли! Това е едно райско кътче в близост до Обзор. Там се простира близо седем километрова пясъчна плавна ивица зад която се издигат склоновете на крайна Стара Планина. Две части от тази местност са със статут на защитени местности и забраняват “строителството и други дейности които ще променят естествения облик на местността”. Но Швейцарската фирма BIP.AG широко рекламира в сайта си как ще застрои частта от Иракли която все още няма статут на резерват. Независимо че такъв статут се предвижда от проекта на Натура 2000 www.natura2000bg.org. Защото за всички е ясно че едно застрояване в която и да е част от местността ще унищожи всичко което е опазено до сега. Филиала на BIP.AG - Swiss Properties Ltd. е запланувал изграж дането на ЧЕТИРИ вилни комплекса (ако ти се плаче виж сайта www.swissproperties.net). И не са само те бъдещите мераклии инвеститори. Втори Слънчев бряг е на път!

Стига сме мълчали и бездействали, изхождайки от презумпцията, че нищо не можем да сторим. Напротив можем има достатъчно възможности предвидени в нашето законодателство, които ни дават реална власт като граждани на РБ сами да определяме каква да е страната ни. Една от първите стъпки които трябва да предприемем е да изпратим “заявления за интерес” до МОСВ и до РИОСВ Бургас. По закон всяко лице подало такова заявление се счита заинтересована страна. Ние трябва да покажем на всички власт имащи ясно и категорично, че сме заинтересовани страни. Обща подписка няма да е достатъчна, този път всеки един от нас трябва да поеме лична инициатива и да заяви, че не му е безразлично и то до институциите които имат реалната власт да определят кой и дали ще се строй на Иракли. С тези писма всеки един от нас придобива официален статут пред институциите и бъдещите строители и те по закон са длъжни да ни осведомяват за всеки инвестиционен проект касаещ Иракли. Ако те пренебрегнат статута ни на заинтересовани страни, не се съобразят с искането ни за пълна процедура по ОВОС или не ни уведомят за инвестиционните си проекти, ние всеки един от нас, има законната власт да иска прекратяване на строителните работи. Но най-важното е, че ще докажем на държавата, на широката общественост и на ламтящите за земята ни “инвеститори”, че няма да се примирим със сделки “под масата” и настояваме на правото си сами да определяме съдбата на земята и природата ни.

Разчитаме на вашата подкрепа сега и за бъдещите ни стъпки.

Не можем повече да позволяваме да унищожават природата по нашето Черноморие защото скоро нищо няма да ни остане!

Практични пояснения относно тази конкретна инициатива: Тъй като тези писма са официални документи пред МОСВ и РИОСВ Бургас трябва да попълните точно и коректно исканите данни в приложените бланки да ги принтирате и подпишете, НЕ попълвайте датата, тя трябва да се попълни в деня на подаването на писмото в конкретната институция ( МОСВ и РИОСВ Бургас ) , направете копие от писмата, защото на него при подаването трябва да ви поставят печат и да напишат вашия входящ номер. От тук нататък имате два варианта: или да отидете лично до МОСВ и РИОСВ Бургас , защото според техните изисквания писма от този тип не се приемат по пощата или по интернет. Другото което, правим за ваше улеснение е, че такива писма се събират в офиса на ” За Земята” (екологична НПО) от където ги ще ги депозираме в посочените инстанции. Там можете също така да попълните бланки и на място www.zazemiata.org. Тази инициатива трябва да приключи до седмица, за да можем да продължим с другите стъпки за опазването на Иракли.

Ива, Надежда, Светослав, Ненчо, Цветин