Начало Акции Апел за Иракли
Апел за Иракли Печат Е-мейл
13 April 2006

Време е за втората стъпка, която трябва да предприемем за опазването на Иракли!

Първата стъпка включваше демонстриране на заинтересованост от гражданите на РБ чрез подаване на “заявление за интерес” до МОСВ и РИОСВ-Бургас. В архивите на тези две институции до края на следващата седмица ще бъдат депозирани над 600 попълнени заявления от заинтересовани граждани. Такъв законов интерес от физически лица не е проявяван досега. За първи път ние показахме, че няма да толерираме скритите сделки на хора, които доскоро си мислеха, че с пари и връзки могат да унищожават НАШАТА природа. На всички ни е ясно, че никакви инвестиции не могат да компенсират загубата на националното ни природно богатство!

Иракли е едно от малкото девствени и неурбанизирани кътчета, останали ни край морето. Ако си замълчим и не дадем на държавата ясно да разбере, че ние сме тези, които знаят най-добре кое е добро за нас, ще се продължи разграбването и унищожението. С първата част от акцията показахме законово и обществено, че сме заинтересовани и че няма повече да оставяме хората, на които ние сме дали власт, да я използват в своя облага. Сега, когато имаме тяхното внимание, трябва да сме още по-активни и да заявим нашите следващи искания.

Съгласно Закона за Защитените територии всеки гражданин на РБ има право да предложи и да изисква от МОСВ обявяването на дадена местност за защитена и по този начин тя може да бъде опазена от необмислено застрояване. Същественото при Иракли (а и при другите все още незастроени местности по нашето Черноморие) е, че за тях вече е предвидено да влязат в мрежата на националните и европейски защитени зони ( Natura 2000 ).

Ако бъдат застроени преди влизането ни в ЕС, те няма да станат част от тази европейска мрежа.
Втората ни стъпка е да поискаме от институциите обявяването на тези територии за защитени местности. Ако сега кажем, че не искаме повече непосилни за природата ни строежи, няма да има как да ни заобиколят. Ако всеки един от нас уведоми лично държавните институции и Европейската комисия, те са законово задължени да застанат зад нас и да се съобразят с нашите искания.

Втората стъпка включва подаване на нашите искания в писмен вид до отговорните за това български институции, както и до Европейската комисия – органа, пред който България отговаря за изпълнението на задълженията си по проекта Натура 2000.

Нещата всъщност са много прости. Иракли вече е оценено като място от голямо значение за природното богатство на страната ни и от мрежата на европейските защитени местности, а група инвеститори се опитват по бързата процедура да го застроят. Сега ние имаме реална възможност да ги спрем. Ако не опитаме сега, няма да има на кого да се сърдим, че неповторимото и уникалното за нашата малка страна - природата ни - е унищожено.ПРАКТИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ВТОРАТА ИНИЦИАТИВА

Те са адресирани до трите ключови институции, които трябва да се съобразят с нашите желания и искания, а именно:
1.Министерство на околната среда и водите (МОСВ);
2.Комисия по околната среда и водите към Народното събрание на Р България (КОСВ към НС на РБ);
3.Европейската комисия (ЕК).

Първите две бланки са на български език, а тази до Европейската комисия – на английски.
Попълнете точно и коректно исканите данни в приложените три бланки, принтирайте, подпишете ги и направете по 1 копи .

Оттук нататък имате два варианта:

Вариант I

Писмата до МОСВ и КОСВ към НС на РБ да изпратите по пощата с обратна разписка (която е официален документ и трябва да пазите).

Адреси на институциите:
МОСВ
1000 София, ул. "У. Гладстон" 67

КОС към НС на РБ
София 1163, пл. “Александър Батенберг” 1
(До: Комисията по околната среда и водите).

Писмото до ЕК да изпратите или донесете лично до офисите на ЕС “За Земята”, или “Балкани”, откъдето те ще бъдат внесени по каналния ред в Европейската комисия.

Вариант II

Да занесете трите писма в офисите на Екологично сдружение ” За Земята” или “Балкани”, от където те ще бъдат депозирани в посочените инстанции.

Адреси:
ЕС “За Земята”
Адрес за кореспонденция: София 1000, ПК 975
Офис: София, ул. "Иван Асен II" 1, ет. 4, ап. 27

“Балкани”
София 1421, ул.”Цанко Церковски” 67, вх.В, ет. 3, ап. 3