Писмена справка относно заявление за достъп до обществена информация на МОСВ